Ivar Aasen-minneforedraget

Ivar Aasen-minneforedraget er ein årleg programpost under Dei nynorske festspela

Arne, Torp: Kvifor er Noreg dialektparadiset?
Ivar Aasen-minneforedraget, Dei nynorske festspela
Ivar Aasen-tunet, fredag 28. juni 2013

Skei, Hans H.: Mindre er meir. Nye tankar om den korte forteljinga
Ivar Aasen-minneforedraget, Dei nynorske festspela
Ivar Aasen-tunet, fredag 25. juni 2010 

Haugen, Paal-Helge: Å løfte seg sjølv etter teksten - Omsetjarens lykke og ulykke
Ivar Aasen-minneforedraget, Dei nynorske festspela
Ivar Aasen-tunet, fredag 26. juni 2009

Hompland, Andreas: Framsteg. Kulturelle og sosiologiske perspektiv på regionalisering
Ivar Aasen-minneforedraget, Dei nynorske festspela
Ivar Aasen-tunet, 23. juni 2006