Andre talar

Ei samling av ulike talar gjennom åra

Gaute Øvereng: Navet Ivar Aasen
Tale ved opninga av nytt felles NAV-kontor for Ørsta og Volda, 30. juni 2014

Ottar Grepstad: Språkfylket Sogn og Fjordane
Opningsinnlegg på nynorskdag for kulturminister Thorhild Widvey i Førde 29.4.2014

Gaute Øvereng: Til Ivar Aasen, Teatergaten 6, Kristiania
Tale ved lanseringa av frimerke med Ivar Aasen, Oslo 4. september 2013 

Ottar Grepstad: Den norske røynsla
Stemnetale ved Slåttegrauten i Bygland 31. juli 2011 

Terje Lyngstad: Kjærleik i Facebooks tid
Tale til opninga av Dei nynorske festspela 23. juni 2011

Atle Hansen: Svart, svart kåseri
Kåseri på Medietimen ved Dei nynorske festspela, 24. juni 2011

Njord Svendsen: Takketale ved utdeling av Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar
Medietimen under Dei nynorske festspela, 24. juni 2011

Ottar Grepstad: Det nye kulturrådets demokratiske rolle i kulturpolitikken
Innleiing på konferansen KulturRikets Tilstand, Oslo 20. oktober 2010

Ottar Grepstad: Gledene ved endring og konflikt
Foredrag på ABM-konferansen 2010, Oslo 12. oktober 2010

Ottar Grepstad: Lunden & Lunden i nynorsk skriftkultur
Opningsforedrag på konferanse på festdag for Kåre Lunden og Eldrid Lunden, Naustdal 9. oktober 2010

Ottar Grepstad: Litterær formidling i ei visuell og digital tid
Konferanse for litterære museum og komponistheimar i Norden, Bjerkebæk, Lillehammer 8. oktober 2010

Ottar Grepstad: Feiring av forskjellar
Tale på landsmøtet i Norsk Målungdom, Ørsta 20. mars 2010 

Ottar Grepstad: Literary history and literary canons in a bilingual written culture – some experiences from Norway
Foredrag for Literary Societies and Literary Museums in Europe, Budapest 4. mars 2010 

Nynorsk og nunorsk
Stemnetale på Ivar Aasen-stemnet, Dei nynorske festspela, Ivar Aasen-tunet søndag 28. juni 2009 

Reidar Sandal: Opningstale ved Dei nynorske festspela 24. juni 2009 

Edvard Hoem: Mors og fars språk
Foredrag i høve Den internasjonale morsmålsdagen Ivar Aasen-tunet 22. februar 2009 

Ottar Grepstad: Mannen som aldri tok ordet
Tale ved Ivar Aasen-statuen i Ørsta 25. juni 2008 

Ottar Grepstad: Songen om kvardagen
Opningstale på Hareidsstemna 11. oktober 2008 

Ottar Grepstad: Nynorskpressa som kultur- og identitetsskapande faktor 1858–2008
Foredrag på Dei nynorske mediedagane i Oslo, 10. oktober 2008 

Ottar Grepstad: Språket på jorda
Tale ved opninga av utescena 30. april 2008 

Marita Liabø: Min Aasen
Foredrag på Dei nynorske festspela 2008 

Karsten Alnæs: Nynorsk for bygutar
Tekstgåve til Noregs Mållag ved opningshøgtida for Dei Nynorske Festspela 21. juni 2006 

Anne Oterholm: Det er for ambisiøst!
Tekstgåve til Noregs Mållag ved opningshøgtida for Dei Nynorske Festspela 21. juni 2006

[Grepstad, Ottar (omsetjar)] Ivar Aasen: "Om skriftspråket vårt"
Aasen var 22 år gammal då han i 1836 skreiv "Om vort Skriftsprog" - eit tenkt innlegg til ein aktuell språkdebatt. Dette programskriftet for hans eige livsverk låg endeleg føre på moderne nynorsk i 2006, omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad.
Også trykt i Syn og Segn nr. 3/2006. 

Ottar Grepstad: Språkleg valfridom, eit demokrati
Foredrag på "Språk 2005" i Bærum kulturhus, Sandvika 9. april 2005 

Ottar Grepstad: På sporet av ein ny tankebane
Helsingstale ved opninga av Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskulen i Volda onsdag 30. mars 2005. 

Jon Peder Vestad: Grønland - det gløymde landet
Innleiing på arrangement om Grønland, Ivar Aasen-tunet søndag 8. februar 2004 

Ottar Grepstad: Nynorsk i opplæringa
Synspunkt til politisk leiing i Utdannings- og forskingsdepartementet, februar 2004 

Artikkel i Jakob Sande 2004, årbok frå Jakob Sande-selskapet 

Ottar Grepstad: Å syne fram eit språk
Foredrag på den 7. nordiske konferansen i leksikografi, Ivar Aasen-tunet 24. mai 2003 

Ottar Grepstad: [Nordmannen]
Det finst minst 15 ulike strofer til Nordmannen, og til mange av desse finst det ymse variantar. Meir om dette og dei elleve strofene Ivar Aasen sjølv lét prente kan ein lese i denne artikkelen frå "Innsida" i Dag og Tid 16. mai 2003 

Ottar Grepstad: Eitt nynorskrike  
Foredrag på konferansen "Strukturendringar i Kommune-Noreg", LNK-landstinget, Ivar Aasen-tunet 25. april 2003 

 

Sjå også Småskrifter frå Ivar Aasen-tunet