Fraa Drammen.

Drammens Blad skriv eit Stykkje, som er so ægte Høgre, at me vil sjaa litt paa det:
           
Høire eier Kraft (Selmers Ministerium?) og freidigt Mod (ein held Øyro stive), har Penge og renere Mel i Posen sin end Venstre (ja, Pengar hev dei, men det reine Mjølet i Posen, det vil me fyrst sjaa), det har en Statschef, som er en Sønnesøn af Bernadotte (so det er Høgre serskilt, som hev den Statschefen?), og som med vor Regjering ikke vil andet end Folkets Vel (men det kunde han naa væl so godt med ei onnor Regjering?), og saa har det en, som lever endnu (Vaarherre, - er han og serskilt Høgre-Gud?) efterat alle er bortvandrede, som gav os vor Forfatning (fyrr var det altso ikkje so faarlegt med Vaarherre?). Han stod ataat (det einaste norske Ordet, Drammensbladet kann, og det kann det ikkje helder) dengang, og han staar ataat (skal vera attaat, Drammensblad!) hver redelig Nordmand til Dagenes Ende (altso stend han attaat kvar ærleg Vinstremann og). Denne Tiltro og disse Goder mangler Venstre (det vil segja, at Kongen ikkje er Konge yver Vinstre og Gud ikkje Gud yver Vinstre); derfor har Opviglerne været saa flittige (aa, skal ein døma etter det, so -!) og som Slanger og Ræve arbeidet sig frem gjennem Snigveie (er det Vaarherre, som stend attaat her?) for at skaffe sin Afgud Sverdrup (stakkars Høgre, som ikkje eig nokon slik Avgud!!) Stemmemaskiner, som nu vil komme tilsyne paa Thingbenkene (men dei fraa Finmarki osfr., - det er ikkje Stemmemaskiner, det). Men bi kuns! (naa daa!) hvis det skulde findes nødvendigt (naa -?) da kan vi nok faa at vide, hvori det absolute Veto bestaar (aa, ikkje verre? Ja, det fær me visseleg vita, - so snart det absolute Veto vert innført. Men just af den Grunnen er det, at Nordmennerne ikkje vil hava Vetoet innført. Forstend du, Drammensblad?).