[Notisar]

Kristiania, den 20de Oktober.
           
Byarnelyfter paa seg. Fleire Byar, som fyrr hev havt berre Høgreblad, vil no faa elder hev fengje Vinstreblad, og i Byar, som til dessa hev voret kjende som dei verste Bakstrævarbøle, er det no so mange frilynde Folk, at det kann spyrjast um dei ikkje vippar Høgre ved sjølve Thingvalet, liksom dei hev gjort t. D. i Kristianssund.
           
Dette er hellest ikkje aa undrast paa. Upplysningi veks, og Høgrepolitikken vesnar; Folk maa væl eingong faa Augo upp.
 
           
Tingmannsval. I Inntrøndelagen er valde: A. Qvam, W. A. Vexelsen, L. M. Bentsen, H. K. Fosnes. Varamenner: P. T. Holst, K. M. Hægstad, C. Skar, O. Five. Alle Vinstre.
           
Paa Kongsberg er vald Overførster I. O. Lange og til Varamann Berglækar E. C. Poulsson baade Vinstre.
           
For Aalesund og Molde er vald: Skrivar F. Roll og til Varamann Bokhandlar Johs. Aarflot Høgre.
           
Der er no i alt vald 62 Vinstremenner og 2 Høgremenner fra Landet, 9 Venstre og 9 Høgre fraa Byarne.