Arbeidarsamfundi i Kristiania.

I det midtre Samfundet i sjølve Byen vart det halde Val um Sundagen. Dei Styres-Lemerne som var fyrr, vart valde uppatt, det var A. Hølaas, F. Otto, M. Doblaug, C. Veltz, C. Jakobsen, og ein ny Mann Landmælar K. Holm. Dei, som stend fraa fyrr, er: A. Johnsson, A. D. Madsen, O. Kjelsen, O, Brun, J. O. Kristansen, M. Larsen. Hølaas er uppattvald til Formann.
           
I det vestre Samfundet skal det vera Val um Sundagen. Tidi er ute for desse 6 Styresmenner: P. Balke, K. Balke, A. Lundgren, Chr. Olsen, O. P. Andersen, E. Frøen. Dei 4 fyrste vil ikkje veljast upp atter, og i Samfundet er fyreslegne: O. P. Andersen og E. Frøen, og dertil dei nye: P. Voss, H. Grimelund, P. Lundgren, M. Blom. Dei som vart valde i Vaar er: K. Sønderaal, O. Skirstad, L. Daa-Magelssen, H. Thaulow, A. Engebretsen, O. Olsen.
           
I det austre Samfund er det og Val um Sundagen.
           
I Sagenes Samfund er valde inn i Styret: G. Helgesen, M. Evensen, P. W. Petersen, J. Gamborg, S. Johansen, T. Gulbrandsen, Kr. J. Olsen, H. Ellefsen, P. H. Hoff, Kr. Olsson, Kristjan Olsen, H. Pedersen. Sakførar Gamborg hev vorte Formann.