[For Laardal er haldet Val.]

For Laardal er haldet Val. Den gamle Ordføraren, Novembermannen, N. Pedersen vart vrakad og Olav Sandland vart vald til Formann for Laardal; det segjer seg sjav, at han vert Ordførar. I Heradsstyret er her inkje Høgrefolk, og det kjem seg vel av, at dei finnst her ikkje andre hell den gamle Ordføraren og so dei freminne. No kann det vel vera Von um, at Ullmanns Folkehøgskule endeleg fær Fleirtal i Fylkestinget, der kjem vel helder faa Novembermenn til næste Aar.     
 
T. O.