Lysingar.

For Meierier & Landmænd.            
Fra S. Barnekows teknisk-chemiske Fabrik i Malmø anbefales:
Smørfarve,
Ostefarve,
Osteløbeextrakt paa Flasker & i større Kvanta hos
Wilhelm Lund.
Eneudsælger for Skien og Telemarken.
Fuldstændig Priscourant pr. Post franco.
 
 
Reisekammerat
for Amerikafarere,
6 Ark, indbunden 50 Øre, tilsalgs hos Boghandlerne og i Nikolai Olsens Bogtrykkeri,
Torvgaden 5 b.
           
 
Fedraheimen
 
kjem no ut i Kristiania att. Han kostar 1 Kr. 10 Ø. om Fjordungaaret med Postpengar og alt. Han kann tingast i Ekspeditionen, Torggata 5 b, og paa alle Posthus.
           
 
Østlandsk Tidende
udgaar som Dagblad i Kristiania i 4-spaltet Format. Pris 2 Kr. 16 Øre Kvartalet, Porto iberegnet.
           
Ekspedition Torvgaden 5 b., Kristiania.
           
 
Nordmanden
udkommer i Kristiania. Bladet kan tinges fra 1ste April. Den koster fra denne Tid og
til 30 Juni . . . .             Kr. 0.83.
31 Desember . .         2.48.
Ekspedition Torvgaden 5 b., Kristiania.
           
 
Til Amerika.
 
For 1 Dollar
kann ein i Amerika faa til seg sent:
anten Fedraheimen             i 8 Maanadar
elder Nordmanden     i 7 ½ -
elder Østlandsk Tidende             i 3 ½ -
 
For 2 Dollars
anten Fedrah. og Østl. Tid. 5 Maanadar
elder Fedrah. og Nordm. 9 -
                       
 
Kristiania.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.