Lysingar.

Overretssagfører Kr. J. Olsen,
Torvgaden 5b, Kristiania.
           
 
Nordmanden i 1881.
 
Nordmanden udkommer i 1881 som før med et stort 5spaltet Nr. hver Torsdag. Indholdet er Nyheder fra Ind- og Udland, Politik, forskjellige Afhandlinger, Fortellinger, Brevsendinger fra forskjellige Kanter af Landet samt fra Danmark osv. osv.
           
En eller to Gange i Maaneden medfølger Tilleg af Føljetonark.
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 for Halvaaret. Fra 1 April til 30 Juni koster Bladet 83 Øre. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.
 
           
Til Amerika
kostar Fedraheimen Kr. 5.30 for Aaret.
             
 
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.