At medtage til Reisen [ca. 1886]

Reiseblad, Papir og Blyanter, Tobak, Pibe el. 2, Fyrstikker, Barbeerstell, Saape?, Sax, Naal og Traad, Knapper?, Skjorte, Kraver, Hoser, Underbrok, Tandstikke, Carameller, Lommeflaske, Penge, Regnhat.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009