Symra. Ny Ordning. Febr. [18]63

Indledning: Kvedarhugen.
1. Gamle Norig.
2. Millom Bakkar og Berg.
3. Dei gamle Fjelli.
4. Paa Havet.
5. I Heimen der hugar seg Barnet best.
6. Tidt eg minnest ein gamal Gard.
7. Upp av Krakken.
8. Velkomen Sumar.
9. Sumaren kverv og snur seg burt.
10. Her er ein Heim so ljos og skum.
11. Von og Minne.
12. Det gløymest alt um eit litet Bil.
13. Det gjenger so att og fram.
14. Det vantar meg eit[t] i alle T ing.
15. Naar eg finge den, eg vilde. (Eg veit so vel det finst ein Skatt.)
16. Det einlege Standet.
17. Her er so liten Hugnad i Huset.
18. Tolugt Mod er best at hava.
19. Det gjeng so ymist til i Verdi. (Alt det som no skal duga.)
20. Det gjeng paa berre Tap og Tjon.
21. Med Fals og Fusk er Verdi full.
22. Det feller no lettast at røda. (Det gjeng so att og fram.)      (Det gløymest alt.)
23. Hugen fer so vida.
24. Dei segja at Verdi er vond.
 
Varagn
1. Var eg ung og var eg rik.
2. Fyrr var eg hugad til Leik og til Gaman.
3. Fraa Mannsens Verk eg vil mitt Auga venda.
4. Alt fram og fram til Armodsdom.
5. Eg var eingong i Kraakelund.
6. Den Gut som Storing vera vil.
7. Gapen er alltid Gapen lik.
8. Aa hever du Hug til at flira.
 
Aalvorsam:
9. Sæl var den Stundi, daa eg Ljoset naadde.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009