1870 oktober-desember

Oktober
1. Faaet et Halvark til Korrektur. Bad i Torggaden.
2. Hos Daae.
3. Korrektur.
4. Nyt Oversyn af Manuskr.
5. Mildt Veir. Inde hos Daae.
6. Hos K. Nilsen. Optegnelser.
7. Korrektur paa andet Halvark (til atterlita) Paa Bibl. intet nyt.
8. Ragekniv slibt.
9. Langt Besøg af B. Aakre. Gaaet Aagebergveien.
10. Atter Besøg af Grepstad. Inde hos Daae.
11. Oversyn af Mskr. Hos K. Nilsen.
12. For Skilling-Magasinet 1 dl. Læst noget Sludder af Jonas Lie.
13. Inde hos Døvle. Frosset.
14. Paa Bibl. Kuhns Tidsskrift 18. Bind.
15. Snee og Slud.
16. Hos Ross.
17. Suurt Veir. Inde hos Daae.
18. Besøg af Falk-Ytter.
19. Søleveir.
20. Ny Regnhat 1 dl, 42.
21. En Skrue-Blyant 12.
22. Paa Kirkegaarden ved Andersens Begravelse. Til Vertinden 15 dl.
23. I Kirken: Essendrup. Besøg af Væringsaasen, Daae og fl. Hos Karoles [Velle].
25. Blødeveir.
27. Paa Bibliotheket: Höpfners Tidsskrift, 1. Bind. Ondt i Øinene af Mørke.
28. Øiensvaghed.
29. Lysere Veir.
30. Lidet ude.
31. Hos Daae. Maaneden mild og regnfuld. 
 
November
1. Mildt Veir. Besøg af Knudsen. Bortlaant Herodot (K. Velle). Et Bad.
2. Paany færdig med B.
3. Kjøbt en Brook.
4. Korrektur (2) paa 1. Ark. Hos E. Nielsen.
5. Revisionsark.
6. Søgt Ross. Besøg af Daae.
7. Hos Daae.
8. Ordning af Papirer.
9. Manuskript overseet. Atter hos Daae.
10. Paa Bibliotheket: Jamiesons Dictionary (den forkortede Udgave). Besøg af T. Olsen. Snee.
11. Slud og Storm.
12. Stort Uveir. Tartuffe 30 s.
13. I Nyekirken: Hansen (?) Hos Johannes [Velle].
14. Hos Daae og Riisnæs.
15. Besøg af Norderud. Optegn. af Aslak Bolt (Navne).
17. Optegn. af Bergens Kalfskinn.
18. Korrektur.
19. Paa Universitetet hos Holst med første Ark. Faaet Underviisnings- Materiale og Rugekasser af Collett.
20. Saar i Munden af Krydder. Circus Salomanski. Vedvarende Søleveir.
21. Hos Daae. Forkjølelse.
22. Korrektur (2) paa andet Ark. Sygelig.
23. Hos Ross.
24. Oversyn af Manuskript. Paa Klingenberg. Frost.
25. Bløyta paa nytt.
26. Brev fra Ingeborg Melsæt. Et Møde hos Berner. Penner.
27. Löhr's Pragt-Gallerie. Stærk Taage.
28. Optegninger af Jamiesons Ordbog. Nye Votter. Tidender om en Ballon fra Paris.
29. Optegn. Frost.
30. Paa Bibl. med Jamiesons Ordbog, intet nyt. Maaneden temmelig mild, alt til den sidste Uge. 
 
December
1. Ordnet Optegninger af Jamieson. Faaet to Hefter af Sommers Sverressaga. Inde hos Olaf Hansen. Frost.
2. Hos Sexe. Besøg af Peer Bø.
3. Optegn.
4. I Kirken: Essendrup.
5. Hos Nathan: Vinterfrak 11 dl. Udkast til Bygdarbrev.
7. Korrektur paa 3. Ark (til belja). Stort Uveir med Sneefald og Nordenvind.
8. Sneefog. En Skindkuffert 3 dl, 12.
9. Hos E. Nielsen. Kulde.
10. Stærk Kulde.
11. Laant en Aargang af PhilologiskTidsskrift. [Paa] Skandinaviemed Tormodsæter. Kulde til 18 Cels.
12. Oversyn af Manuskr.
13. Mildere Veir.
14. Faaet "Thorvaldsen".
15. Fuchs Dictionary 1 dl, 10. Daaes Bygdesagn 48. Mildt Veir.
17. Møde hos Berner. Brev.
18. Hos Johannes [Velle].
19. Brev til Ingeborg [Melsæt]. Besøg af Falk-Ytter. Skarp Kulde.
20. Stor Kulde. Tegnérs Portræt (af Tigger Larsen) 24.
21. Korrektur (1), paa 4. Ark (til Blinding); seent og kummerligt.
22. Seet paa Solformørkelsen. Faaet: Historisk Tidsskrift (3) med Vogts Optegnelser (1). Hos Bennett: Whitakers Almanack30, Cassels Almanack18, og Penny Almanack3.
23. Sygelig; ondt for Brystet.
24. Rusket Veir med stort Sneefald. Sygelig. Fra Bergen faaet: Markus Evangeliumog Fraa By og Bygd (1,2); Brev fra Grieg. Upsala Posten40 og 2. Kaf. 6, Tykjer 6.
25. I Kirken: Domaas. Ellers Læsning. Ondt i høire Skulder og usædvanlig frostig. Megen Snee.
26. Talt med Karoles [Velle] og K. Nilsen.
27. Besøg af Blix. Vedvarende Kulde.
28. Lidet udrettet.
29. Faaet Daa's Skisser fra Lapland &c og Blytt's Lavarter. Kjøbt Assmanns Geschichte 86. Laant 4. Aarg. af Philol. Tidsskrift.
30. Anden Korrektur (4).
31. Besøg af Adj. Broch. En kold Maaned; Kulden i Julen sædvanlig ved 10 Grader.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Oluf V. Falck Ytter (1832-1914), departementsfullmektig, litterat.
- Moliere: «Tartuffe», Kbh. 1870 (1497).
- «Underviisnings-Materiel», Chra. 1870 (892).
- R. Collett: «Rugekasser», Chra. 1870 (1698).
- Ballon] stranda på Lifjell 25. nov. (om bord A. Rolier og Dechamps).
- Bygdarbrev] ei påemna utgreiing.
- «Tidsskrift for Philologi og Pædagogik», Kbh. 1860 ff.
- M. Hammerich: «Thorvaldsen», Kra. 1870 (1205).
- Paul Fuchs: «Pocket-Dictionary of the Russian», Stuttgart u. å. (77).
- L. Daae: «Norske Bygdesagn», 1-2, Chra. 1870-72 (956-57).
- J. H. Vogt: «Optegnelser», Chra. 1870-95 (725-26).
- L.K. Daa: «Skisser fra Lapland», Kra. 1870 (835).
- A. Blytt: «Lavarter», Kra. 1870 (1676).
- W. Assmann: «Abriss der allgemeinen Geschichte», Braunschweig 1870 (664).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009