1869 juli-september

Juli
1. Endda plaget af Ørestoppelse, deraf tung i Hovedet.
2. Frisket [!] i Ørene.
3. Færdig med Heftet 124 (til Trev).
4. Klingenbergs Theater (danske Spillere): Den svage Side; Verdens Herkules; og Skøitedands.
5. Hos Unger. Sandfog.
6. Emnet paa Brev til Weinhold.
7. Hos Joh. Velle. Tidende om B. Hansens Død.
8. Maanedsnavne.
10. Færdig med Hefte 125 (til Trykk), og naaet Side 3000. Tilstede ved Hansens Jordefærd. Tale af Fangen.
12. Maanedsnavne.
13. Brev til Weinhold i Kiel om Maanedsnavne.
14. Afsked med A. Velle.
15. Carpenters Zoology 3 dl. Til Karen ved Flytningen 1 dl, 16.
16. Videnskabs Selskabs Forhandlingerfaaet. Til Norske Samlaget 1 dl. Papir 18 s. (for tykt).
17. Færdig med Heftet 126 (til tura). Tykjer (med Karoles [Velle]).
19. Tordenveir.
20. Faaet "Om Soparter". Søbad.
22. Talt med Kr. Brun. Søbad. Klingenbergs Theater (Svensker): Nytårsnatten; Drillens Operette; og Den sköna Galathea. Texten til Galathea: 12.
24. Færdig med Heftet 127 (til tvika). Søbad.
26. Norske Magasin (3,2).
27. Hos Karoles [ Velle ] med Kolstad?
28. Stor Udstrømning til en Formælingsfest paa Ladegaardsøen. Intet seet. 29. Hos Dybwad: Schwencks Wörterbuch 1 dl, 101 s. Besøg af Hr. Botne.
 
30. Ondt i Hovedet.
31. Færdig med Heftet 128 (til Tyvær). Grundtvigs Nordens gamle Literatur 44. 
 
August
1.KlingenbergTheater: Marguerite Gautier.
3. Færdig med T (Side 3083). Svag i Øinene. Søbad.
4. Ordning af Optegnelser.
5. Anmærkningertil T. Klingenberg (Folkefest), Indgang 24; Drillens Operette; Det ulykkelige Nummer.
6. Optegninger til Ordbogen.
7. Stykker af Schillers Glocke oversatte.
8. Hos Joh. Velle.
9. Ordning til U. Besøg af Glosemot, sammen i Angleterre.
10.Begyndt paa U. Brev fra Hans Mo.
11. Regn. Talt med O. Sommer.
13. Talt med Unger. KlingenbergTheater: Et Skuespillerselskab; Den lille Sangfugl; og Dands.
14. Færdig med Heftet 129 (til Uhøve).
15. Ingen Besøg.
16. Naaet Side 3100 (ula).
17. Øiensvaghed.
18. Ordet "um". Stor Øiensvaghed. Søbad.
19. Bedre i Øinene.
20. Søbad.
21. Færdig med Heftet 130 (til Umtale).Faaet Bokmentafelagets Skrifter: Skirnir med Skyrslur, Tidindi (2,5), Landshag (4,3), Prestatal, og Handritasafn, ialt 1 dl, 60. Besøg af G. A. Krohg.
23. Ordet "under". Søbad. KlingenbergTheater: En Pebersvend; og Et Slaatterøl (morsomt).
25. Paa Bibliotheket laant Max M¸llers Lectures. Søbad.
26. Ordet "upp". Stor Travlhed.
27. Ordet "uppaa". Hos Andersen.
28. Færdig med Heftet 131 (til upplaten). Nyt Blæk (atter udueligt).
29. Kulde. Hos Joh. Velle.
30. Besøg af Unger.
31. De sidste Dage i Maaneden meget koldt Veir for denne Aarstid.
 
September
1. Ordet "ut".
2. Ordet "utan".
4. Færdig med Heftet 132 (til Utfar). Kjøbt "Tri Preikor" af Janson 12.
5. Hos Ross.
7. For Dølen (Halvaar): 72.
10. Færdig med U (Side 3190). Hos Unger.
11. Ordning af Optegnelser.
12. Hos Joh. Velle.
13. Paa Bibl. med M¸llers Lectures. Tænkt paa en Reise.
14. Opgivet Reiseplanen. Ordning til "V". Aften hos Vinje med Norderud og fl.
15. Forberedelse til "V".
16. Dalins Dansk-svensk Ordbok, 112 s. Hos Unger laant Nergers mecklenburgischeGrammatik.
17. Begyndt paa "V". Hos Ross med et Brev. Klingenberg, Koncert (Negeren Bogel).
18. Færdig med Heftet 133 (til Vadmaal).
19. Meget Regn. I Kirken: Essendrup. Endelig et Besøg af Karoles [Velle].
20. Indtegnet i den historiske Forening. Bestilt et Par platt-tydske Bøger.
21. Naaet Side 3200 (valka). Inde hos Unger.
23. Meget koldt.
24. I Logen med Karoles [Velle].
25. Færdig med Heftet 134 (til vanøva). Ude i et Møde hos Berner.
26. I Tøien.
27. Atter Kulde. Besøg af Hr. Bøhn.
28. Sjukleg av Kulde. Klingenberg: Salomanskis Circus.
29. Besøg af Hegtveit, ogsaa af O. Sommer.
30. En vakker Dag; forhen længe koldt og rusket. Betalt for "Svein [Urædd]", 24.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- W. Carpenter: «Zoology», 1-2, Lond. 1866-67 (1694-95).
- [H. Rasch:] «Soparter», Chra. 1869.
- Christopher Bruun (1839-1920), folkehøgskulelærar, seinare prest.
- «Det svenske Operette- og Balletselskab» frå Sth. syner fram «Nytaarsnatten» av R. Benedix; «Drilléns Operette», av O. Leman og G. A. Gottman; og «Den skjønne Galathea» av P. Henryon.
- Kolstad] uvisst kven, kanskje Johan H. L. Kolstad (f. 1852) som vart stud. d. å.
- Formælingsfest] mellom seinare kong Frederik 8. og Louise av Sverike.
- K. Schwenck: «Wörterbuch der deutschen Sprache», Frankfurt a.M. 1855 (407).
- S. Grundtvig: «Er Nordens gamle Literatur norsk», Kbh. 1869 (128).
- «Marguerite Gautier», sksp. av A. Dumas fils. Etterpå vart «Pas de trois guirlandes», av Gustaf Ullberg, synt fram.
- «Et reisende Skuespillerselskab», sksp. av Aug. Blanche. «Den lille Sangfugl», tysk sksp. omarb. av Gustaf Engström. Etterpå vart det synt fram spansk dans («Bolero») og «Polka militaire», av G. Ullberg.
- Svein Níelsson: «Presta tal og prófasta á Islandi», Kbh. 1869 (693).
- S.  Jónasson: «Skýrsla um handrítasafn hins íslenzka bokmentafélags», 1-2, Kbh. 1869-85 (1609-10).
- Theater] «En gammel Pebersvend eller Lille Adde», svensk lystspel.
- «Et Slaatterøl i Wermland», songspel i ei akt, av A. Selinder.
- Max Müller: «Lectures on the Science of Language», 3. utg., Lond. 1862 ( sjå Aasen-artikkel om Müller her).
- K. Janson: «Tri Preikor», Bg. [1869] (1129).
- A. F. Dalin: «Dansk-norsk och svensk ordbok», Sth. 1869 (76).
- K. Nerger: «Gram. des mecklenburgischen Dialektes», Lpz. 1869.
- Alexander Bogel, amerikansk songar.
- historiske Forening] sjå «Norsk hist. videnskap», Kra. 1920, s. 322 ff.
- «Circus A. Salamonski» med m. a. engelske artistar (Bradbury, Burgess, Anna Mosley, Charles Gautier).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009