1867 oktober-desember

Oktober
1. I Banken faaet for forrige Halvaar 200 dl.
2. Stormveir.
5. Færdig med 65. Hefte (til lettsløg). Paa Universitetet hørt et Foredrag af Prof. Nielsen.
6. Hos Asbjørnsen. Frosset.
7. Frost.
8. Vertinden hjemkommen.
9. Sidste Hefte af Fritzners Ordbog. Besøg af H. Væringsaasen.
10. Talt med B. Lundeby. Ny Udgave af Molbechs Ordbog 3 dl, 44. Bergenseren (Glossar)
12. Færdig med 66. Hefte (til lita). Faaet fra Hr. Tønsberg: Ved Løvfaldstid. Kjøbt: Christiania med Omegn: 40 s. Maria atterkommen. Mildere Veir.
13. Hos Asbjørnsen og Ross. Besøg af Lieblein. Brev fra Høyem.
14. Blødeveir. Svag i Øinene. Besøg af Johnsen.
15. Mørkt Veir. Klingenberg.
17. Naaet Side 1600.
18. Endelig fundet Friele, leveret Stykket fra Trondhjem.
19. Færdig med 67. Hefte (til Lodda).
20. Inde hos Andersen.
21. Arbeidet paa 68. Hefte. Betalt for Skilling-Magasinet 1 dl.
22. Modtaget Ross's Ordsamlinger og Sveinungsons Samling. Talt med Karoles Velle.
23. Vertinden 15 dl.
24. Besøg af Karoles [Velle].
26. Færdig med 68. Hefte (til Lur). Veik i Augom.
27. Hos Karoles [Velle] og Joh. Velle. Læst Kjerulfs Vers til Maalstræverne i Folkebladet.
28. Spadseret med Karoles.
29. Regnveir.
31. Med Karoles hos Petersen. Maaneden mild med Blødeveir og mørk Luft. 
 
November
1. Gjennemseet Ross's Optegnelser. Øiensvaghed. Veiret noget lysere.
2. Færdig med 69. Hefte (til Læring). Keysers Efterladte Skrifter, sidste Hefte 40 s. Siebke: Naturhistorie 60.
3. Begyndende Kulde.
4. Kjerulfs Vers optagne i Morgenbladet.
5. En Storm. Frosset meget. Ildtang.
6. Færdig med L (Side 1669). Med Karoles [Velle] i Svea.
7. Optegn. af Ross' Samling.
8. Med Karoles til Sagene og hos Eriksen.
9. Færdig med Ross' Samling. Paa O. Bulls Koncert (tilsendt Billet).
10. Meget vakkert Veir.
11. Optegn. af Sveinungsons Ordsamling. Med Karoles[Velle] i Hotel du Nord.
12. Fortsat.
13. Besøg af Schübeler: faaet Jensen-Tusch's Nordiske Plantenavne.
14. Hos Bennett faaet: Donalds Ordbog (7, 8, 9): 54 s., Dick's Shakespeare 60. Aftenbladet enkelte Ord til Maalstræverne.
15. Slud og Snee.
16. Færdig med Optegn. af Sveinungson. Frostveir.
18. Tillæg til Optegnelserne. Hos Ross.
19. Forberedelser til M. Emnet paa et Svar [fra Maalstræverne]. Klingenberg.
20. Til Vertinden 15 dl. Tilbageleveret Ordsamlingerne til Ross. Brev fra Nygaard.
21. Besøg af Malling (for Symra). Mange Forhindringer. Med Karoles [Velle] hos Helseth.
22. Eftersyn af Symra.
23. Omskrivning af Svar (fraMaalstræverne). I Morgenbladets Trykkerie.
24. Vers "Fra Maalstræverne" i Morgenbladet.
25. Hos Malling med Symra. En Pibe.
26. Optegnelser.
27. Emnet paa Stevene til Symra.
28. Optegnelser og Stev.
30. Ny Omskrivning af Stevene. Forkjølelse. Denne Maaned nogenledes mildt Veir. 
 
December
1. Snee og Slud. Hos J. Velle.
2. Storm og Sneedrev. Oversyn af Bogstav L.
3. Kulde. Klingenberg.
4. Hos Ross.
5. Endelig begyndt paa M i Ordbogen.
6. Seent med Arbeidet.
7. Korrektur paa Symra (ny Udgave). Nygaards Grammatik 12.
8. Stor Kulde (16 Gr. C.). Hos Ross.
10. Besøg af Berner med nye Ordsamlinger.
12. Revision paa Symra. Hos Malling faaet 10 dl.
13. Færdig med 70. Hefte (til mangla).
14. Stor Kulde (17 [Gr.] C.).
16. Et Størreglas 108.
17. Megen Snee.
19. Stor Kulde.
20. Naaet Side 1700. Vinjes Blandkorn 84.
21. Færdig med 71. Hefte (til masutt). Brev fra Bjørgum. Stor Kulde (19 [Gr.] C.). Til Vartdal 2 dl.
23. Optegnelser fra Hallingdal.Nye Filtsko. Frosset meget.
24. Koldt og strengt. Jansons Jon Arason 60. Krohns Smaakvæde 20. Læst Smaakvæde m. m.
25. Barskt og taaget. I Garnisonskirken: Lund. Ellers Læsning.
26. Endelig mildere Veir. Besøg af Berner og Ross. Inde hos Karoles [Velle].
27. Faaet Linders Allmogemålet i Möre Härad.
28. Ordsamling af Sagn fra Hallingdal.
30. Atter stor Kulde (Overgang i Døgnet fra 0 til 16 [Gr.] C.). Med Karoles [Velle] en Stund hos Johannes [Velle]. Sammen med Wærenskjold.
31. En streng Maaned med Kulde. Næste Dag Eftersyn af Bh. 165-60. Helbreden god. Manuskripter [havde til Gjennemsyn i 1867]: Ny Ordsamling fra Hallingdal (S. Raaen). Febr. Senere flere mindre (ved Nielsen). Ordsamling fra Mandal og Rbg. ved Ross. Sveinungsons Samling fra Telemarken (laant). Samling fra Nordmør m. fl. af Berner.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Rasmus Nielsen (1809-84), dansk professor, tala om «Tro og Viden». 
- [K. B. Køster:] «Bergenseren», Bg. 1865 (236). 
- «Ved Løvfaldstid», Chra. 1867 (1234).
- «Christiania med Omegn», Chra. 1867 (789).
- Jens Lieblein (1827-1911), egyptolog, seinare prof.
- Kjerulfs Vers] sjå merknader til Br. nr. 281.
- H. Siebke: «Dyrerigets og Planterigets Naturhistorie», Chra. u. å.
- H. Jenssen-Tusch: «Nordiske Plantenavne», Kbh. 1867 (1675). Det er brev til I. Aa. frå H. J.-T. 31. okt. 1867.
- W. Shakespeare: «Works. Compl. Edition», utg. John Dicks, Lond. 1860.
- K. Janson: «Jon Arason», Bg. 1867 (1310).
- H. Krohn: «Smaakvæde», Bg. 1867 (1320).
- Joachim B. Lund (1815-81), garnisonsprest i Oslo.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009