1867 juli-september

Juli
1. Sjukleg. I Lunden.
2. Vondt i Hovudet. Verk i ei Tonn. Naatt Sida 1400.
3. Endaa kleen.
4. Hos Unger.
5. Afskil med Glosemot.
6. Færdig med 59. Hefte (til Kveita). Tolla fri fyre Krim, men brydd av Hoste.
8. Brev til Aabel. [Klingenberg:] Concert [af Tydskere].
9. Besøg af Unger. Søbad.
10. Godt Søbad.
11. Stor Varme. Verk og Møda av Taggar.
13. Færdig med 60. Hefte (til Kvila). Stor Varme. Inkje Bad.
15. Endaa kleen. Talt med O. Sommer. Klingenberg: [ Et tydsk ] Sangerselskab.
17. Nokorleid frisk.
18. Meget Regn.
19. Klingenberg Theater: Crinoline.
20. Færdig med 61. Hefte (til køyra). Ogsaa færdig med K (Side 1466). Kjøbt en Kikert 108 s.
21. I Tøien.
22. Brev fra Odland. Hos Wærenskjold.
23. Anmærkn. til K.
24. Optegn. af Rietz. Klingenberg: Concert [af Tydskere.]
25. Nilssons Fauna, Foglarna.
26. Søbad.
27. Færdig med Optegnelser af Rietz (til T). Ord til Efterspørgsel.
28. Fri for alle Besøg.
29. Tilsagt i Lagrett[!]; ingen Forretning. Optegn. af Nilssons Fauna.
31. Sluttet Optegn. af Nilsson. Søbad. KlingenbergTheater: En Omvei; Olympen; og Dalby [Præstegaard]. I de sidste Dage meget frisk. 
 
August
1. Samling af Tillæg til Ordbogen. En Pibe.
2. Varme. Søbad. Klingenberg Theater (med O. Sommer): Marmorkvinderne.
3. Optegn. af Ord til Efterspørgsel. Stor Varme. Aamots Bad.
5. Besøg af S. Bugge. Optegn. af Diplomatariet.
7. Martins Glossar 22 s.
8. Samlet Dyrenavne af ældre Forfattere. Inde hos Skjegstad. Vertinden 15 dl.
9. Med Velle hos Tykjer.
10. Sammenstillinger af Dyrenavne, efter Nilsson. Ordning af Papirer.
11. Længe ude med Velle.
12. Tilbuning til en Reise til Solør. Indlagt flere Manuskripter hos Skjegstad. Søbad. Kjøbt Sax.
13. Afreist paa Jernveien til Kongsvinger, 108 s. Forhen i Byen Kafe 6. Godt Veir.
14. Vinger 90 s. Gaaet til Brandvoll (1 1/2). Her 24. Derfra til Nor (1/2). Ingen Dampbaad. Siden til Voll i Grue (1). Lidt Regn. Talt med Tore Voll.
15. Voll 48. Kjørt til Austad (1 3/4), 53, 8. Talt med Hr. Lommerud (?) Til Floberg (3/4), 27,7. Over Flisa 10. Paa Floberg
16. Til Lundeby (1 3/4), 74,12. 
16. Standset hos Bernhard Lundeby. Hyggeligt Ophold. Gaaet at besøge Svenkerud, men hørt at han var borte.
17. Over Elven til Svenkerud. Steinstød 4. Manden kom først seent hjem.
18. Paa Svenkerud. Mange Fremmede. Stadseligt.
19. Tilbage til Lundeby. Elven 4. Mange Optegnelser. Bernhard var bortreist.
20. Lundeby 1 dl, 48. Til Elverums Station (2 1/8) 90,12. Tobak 8. Varmt Veir. Alle Bekjendte borte.
21. Hos Aakrann 64. Gaaet til Grundseth (1/2). Kjørt til Aaseth (1 3/4); 79,12. Her 20. Gaaet til Ødegaarden (5/8). Noget vaad af Regn. Besluttet at reise til Reendalen.
22. Besøgt Klokker Knudsen. Paa Ødegaarden 48. Kjørt til "Diseth" (3, egtl. 2), 1 dl, 6,12. Færge ved Aamot 6, og ved Østbakken 6. Hele Veien igjennem Skov. Paa Désæt [!] usædvanlig store og gilde Huse.
23. Paa Diseth 32. Gaaet til Løseth og Sjørbotn (1 1/4) i Selskab med tre Seminarister. Med "Renen" over Storsjøen 80 s. Gaaet til Aakre (1/4).
24. Standset paa Aakre. Nogle Oplysninger.
25. (Søndag). Til Ytre Rendals Kirke: Præken af Bull. Veien 1/2 M. langs Vandet. Godt Veir.
26. Paa Aakre 1 dl, 24. Guten 12. Gaaet til Storsjøen. Med "Renen" 80 s. Ombord 4,6. Gaaet til Løseth (1/4), her 10. Siden til Deseth [!] (1). Godt Veir.
27. Diseth [!] 32. Gaaet tilbage til Ødegaarden (Aamot). Frem Kl. 2. Siden hos Knudsen; gode Oplysninger. Inde hos Graff.
28. Ødegaarden 48. Gaaet forbi Aasets. Inde i Torgerstuen; ingen Mad; siden til Grundseth (2 1/2). Frem K1. 3 1/2. Mange Engelskmænd. Grønstad.
29. Grundseth 36,9. Paa Jernveien til Hamar 42. Med "Færdesmanden" til Eidsvoll 64. Lidt Mad 24. Paa Jernvei til Oslo 72. Et meget stort Træe. Regn.
30. Ordning af Optegnelser efter Reisen. Brev fra L. Daae og hans Datter. Hos Unger.
31. Optegnelser. Kjøbt Halsplagg 1 dl, 72. Auf der Weltausstellung, 16.
 
September
1. Ihle med Velle.
2. Forberedelse til Bogstav L. Ude at spørge efter Eckersberg.
3. Atter begyndt paa Ordbogen. Reist til Sandvigen for at træffe Eckersberg, men forgjæves. Med Dampbaad 16 s. Tilbage tilfods.
4. Paa Universitetet faaet Morkinskinna. Aften hos Vinje.
5. Faaet tilsendt Nygaards Eddasyntax (2). Hos Bennett: Bosworths Ordbog 3 dl. Et Hefte (6.) af Donalds Ordbog 18 s.
6. Klingenberg. Komedie: Den unge Gudmoder; Skuespillerinden &c.
7. Mørkt og koldt Veir; seent med Arbeidet. Norsk Bogfortegnelse (1): 36.
9. Mildere Veir. Hos Velle.
10. Færdig med 62. Hefte (til langleides).
11. Sygelig.
12. Friskere. Ny Reise til Sandvigen. Fundet Eckersberg. Gaaet tilbage.
13. Besøg af Kand. Mo, Ross og fl.
14. Naaet Side 1500. Nummer af Folkebladet 4.
15. Meget Regn. Besøg af Nielsen med en Ordsamling.
16. Brev til Kobberstad og siden til L. Daae.
17. Hos Petersen, faaet fra Bokmentafelaget: Skirnir, Tidindi, Skyrslur um landshagi, Biskupa Sögur (2,2), og Minningarrit: 1 dl, 60. Afsendt to Breve.
18. Aften i Lag hos Ross.
21. Færdig med 63. Hefte (til laaglendt). Regn.
22. Optegn. af Nielsens Samlinger.
23. Hos Unger (Grimm).
24. Meget koldt. Klingenberg: Svensk Concert. (Brudefærden i Hardanger.)
25. Studeret paa "leggja".
27. Hos Unger (med det nye Hefte af Grimm).
28. Næste Morgen færdig med 64. Hefte (til Leigefolk).
29. Besøg af Tønsberg med en Korrektur.
30. Bad i Torvegaden. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- E. Martin: «Mittelhochdeutsche Grammatik», Berlin 1867 (432).
- Tore Voll (Woll) (f. 1806), storbonde i Grue.
- Kristofer J. Lommerud (1829-98), lærar og klokkar i Hof.
- Bernhard Lundeby, bror til Olav Lundeby på Øverby. H. Skirbekk fortel etter A. B. Larsen sen. om då I. Aa. var hjå B. L.: «Aasen kom sveitt til gards. «Du er så sveitt at det demmer tå deg. Vil du ha ein kaldblask?» spurde Bernhard. Jau, Aasen ville då det, han trudde det tydde dusj, men det var pjolter av konjakk og kaldkjeldevatn.»
- Steinstød] på Steinstøa budde ein båt­byggjar.
- Andreas Knudsen (f. 1820), lærar og klokkar i Åmot.
- «Diseth»] gardgrend i Åmot. I. Aa. er inkonsekvent i skrivemåten.
- Matthias Bull (1815-76), spr. i Rendalen.
- Gunder Graff, landhandlar på Rena 1820-70.
- Brev frå L. Daae] sjå merknader til Br. nr. 274.
- «Morkinskinna», utg. C. R. Unger, Chra. 1867 (222).
- J. Bosworth: «Dictionary», Lond. 1860 (456).
- Bogfortegnelse] sjå Lista 1611.
- Kand. Mo] Molkte Moe.
- «Norsk Folkeblad», 14. sept 1867, inneheld ein omtale av Rasmus Nielsen.
- Minningarrit] «Hið íslenzka bókmentafélag», Kbh. 1867 (1583).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009