1867 januar-mars

Januar
1. Haardt Veir, kun lidet ude.
2. Smaa Optegnelser.
3. Streng Kulde, lidet udrettet.
4. Samme Veir. Faaet "Storegut" af Vinje. Aften med flere hos Vinje.
6. Hos Velle.
7. Snee og lidt mildere.
8. Indkaldt i Lagret. Vading i Snjoen att og fram. Udkast til Aarsberetning. Inde hos Berner.
9. Sneefald og mildt. Optegnelse af Literatur i Landsmaal. I Sparebanken (Bh. 1073-54). Billedudstilling.
10. Andet Udkast til Beretning.
11. Stigende Kulde. Ordning af Ordsamlinger.
12. Votter. Tredie Udkast til Beretning.
13. Stærk Kulde.
14. Stærk Kulde. Faaet Videnskabs Selsk. Forhandl. for 1865. Paa Billed-Udstillingen.
15. Nyt Hefte af Heimskringla. Lidet udrettet for Frost.
16. Faaet de første No. af Skilling-Magasinet.
17. Fjerde Udkast til Beretningen.
18. Haardt Veir. Seet paa en strandet Hval: 6. Til Vertinden 15 dl.
19. Endda haardt.
20. Hos Velle og Ross.
21. Intet udrettet for Frost.
22. Stigende Kulde. Kun læst.
23. Same Støde. Ingen Beretning.
24. Sneefald, men ikke mildt. Med Nød reenskrevet en Deel af Beretningen.
25. Sluttet og indleveret Beretningen. Brev fra L. Daae.
26. Abonneret paa Ferdamannen: 60 s.
27. Ny Snee. Brev fra en Knudsen (?) i Aalesund.
28. Mildere. Begyndt Ordsamling for f. A.
29. Brev fra Nygaard med en skreven Grammatik til Eftersyn. Keysers Norges Historie (2,1).
31. I Banken faaet 200 dl. Maaneden meget stræng. I de sidste Dage megen Snee og noget mildere. 
 
Februar
1. Vedholdt med Ordsamlingen.
2. Meget mildt og vakkert. Ikke færdig med Ordsamlingen. I Sparebanken indsat 100.
3. Hos Ross.
4. Færdig med Ordsamling for f. A. Et Bad.
5. Udfyldning i Ordregisteret. Aftenen hos Vinje. Jansons Norske Dikt: 60.
6. Tøyveder. Marknadsstaak. Vedholdt med Indførelse i Ordregisteret.
7. Hos Berner, talt med S. Raaen og faaet en stor Ordsamling.
8. Besøg af S. Raaen. Gjennemseet Ordsamlingen. Kjøbt Landstads Visebog 1 dl, 45.
9. Ordning af Ordene fra Hallingdal.Møde med S. Raaen til Forklaring af Ord.
10. Hos Ross. Møde med Raaen.
11. Til S. Raaen: Krafts Haandbog 1 dl, 84, Petersens Jordbeskrivelse24, do. Verdenshistorie 36, Munchs Noregsvelde 6 (= 3 -"). Afsked med S. Raaen.
12. Register af de nye Ord. Stærkt Tøveir.
14. Udmærket vakkert Veir.
15. Færdig med det nye Register af hallingdalske Ord. Opløb i Gaderne.
16. Færdig med Udfyldning i Ordregisteret (for 1865 og -66).
17. Hos Ross, Tale om et nyt Sendeblad.
18. Udkast til Breve. Oppe hos Unger. Til Vertinden 15 dl.
19. Brev til KjøbmandKnudsen.
20. Brev til L. Daae.
21. Gjennemsyn af Nygaards Grammatik.
22. Afsendt to Breve.
23. Ordning af Tillæg til Ordbogen.
24. Hos Ross.
25. Nyt Hefte af Keysers Skrifter (2,2): 50 s.
26. Brev til Nygaard og Bemærkningertil hans Grammatik.
27. Fortsættelse.
28. Hos Berner med Brevene. Atter Kulde; Maaneden ellers meget mild. 
 
Marts
1. Atter begyndt paa Ordbogen (ved Hes). Kulde.
2. Seent med Arbeidet. Papir.
3. Hos Ross.
4. Færdig med 42. Hefte (til hikra).
5. Tøveir.
6. Seet paa Solformørkelsen.
7. Hos Ross. Røda um Namn paa eit Blad.
9. Seent med Arbeidet.
11. Færdig med 43. Hefte (til Holge). Faaet Bladet "Vort Land", No. 1.
12. Stor Kulde. Logen: Concert &c.
13. Møde i Oplysningsselskabet.
14. Vedvarende Kulde.
16. Færdig med 44. Hefte (hugbroten). Kjøbt: De akademiske Borgere: 48 s.
17. Stor Kulde. Inde hos Ross.
18. Paa Bibl. intet at faae.
19. Paa Isen til Kongshavn.
21. Paa Bibl. en Aargang (15) af Kuhns Tidsskrift. Gaaet paa Isen om Hovdøy [!] Klingenberg: Negere.
23. Færdig med 45. Hefte (til hyggjen). Vedvarende Kulde. [Holberg:] Peder Paars, 55 s.
24. Snee.
25. Atter Brev fra Knudsen (Aalesund). Hos Velle.
26. Tøveir.
27 Et Bad. Klingenberg.
28. Saar af et Fald i Gaden.
29. Naaet Side 1100.
30. Færdig med 46. Hefte (til Høring). Brev fra Bendixen med en Skarve Vise.
31. Maaneden for en stor Deel meget streng. De sidste Dage derimod Tøveir.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Kr. Janson: «Norske Dikt», Bg. 1867 (1311).
- Sendeblad] «Vort Land», sjå merknad Br. nr. 274.
- [H. Smitt:] «Akademiske Borgere», Kra. 1867 (694).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009