1867 april-juni

April
1. Næsten færdig med H.
2. Færdig med H, og Forberedelse til I. Studeret paa "i", præp.
3. Paa Bibliotheket, to Hefter af Pfeiffer. Kjøbt "Om Sprogbevægelsen i Norge": 18 s. Aften længe hos Vinje.
4. Svag i Hovedet. Flaske Aqv.
5. Endda veik. Kulde. Hos O. Hansen.
6. Seent med Arbeidet.
8. Færdig med 47. Hefte (til illskast). Klingenberg: [Concert af] Amerikanerne.
10. Besøg af Unger med et Hefte af Grimms Ordbog.
12. Besøg af Revisor Johnsen.
13. Færdig med I. Hidtil Kulde, men ogsaa Snee.
14. Hos Ross. Ikke ret tilpas.
15. Færdig med 48. Hefte (til joma). Inde hos Unger.
16. Paa Bibliotheket laant Greins Sprachschats (Angelsachsisk).
17. Besøg af Hr. Bentsen. Foredrag om Skandinavismen 16 s.
18. Hos Skjegstad og Ross. Uro i Nabolaget.
19. Snee og Søle. 20. Brev til Bendixen. Faaet fra Säve: Foredrag om Hamlet, Ordsamling fra Ångermanland, og Grammatik fra Kalmar Län. Sygelig, Usmag i Munden. Brystsukker.
21. (Paaskedag). Ikke Rum i Kirken. Hos Velle.
22. Besøg af Lieblein. Afsendt Brev til Bendixen.
23. Optegnelser.
24. Atter Ordbogen. Et Bad. Klingenberg: [Concert af] et Tyrolerselskab.
25. For Skilling- Magasinet 1 dl. Saarleike i Munnen.
26. Færdig med 49. Hefte (til jøklutt); ogsaa færdig med J (Side 1178). Inde hos Olaf Hansen. Hos Bennett: Byron 21 s.; Chambers History 60; Comic Songbook 30.
29. Atter hos Bennett: Grahams Etymology 60; Chambers Introduction 30. Hos Unger. Syg i Halsen.
30. Hos Nielsen. Bedre. Veiret i Maaneden omvexlende; mest koldt.
 
Mai
1. Endda Kulde. Seent Arbeide.
2. Besøg af Berner med flere Skrifter fra Hallingdal.
3. Syg for Brystet.
4. Færdig med 50. Hefte (til Karve, S. 1200). Papir 18 s.
5. Stærk Forkjølelse.
6. Krimsykja. Selskab hos Ross.
7. Paa Bibl. Simrocks Mythologie.
8. Syg og saar for Brystet.
9. Arbeidet med Møie.
10. Syg i Hoved, Hals og Bryst.
11. Færdig med 51. Hefte (til Kinnung). Lidt bedre. [Georg Eliot:] Felix Holt 88 s.
12. Kulde og Snee. Syg.
13. Krim og Næseblødning.
14. Daarlig Tilstand endda.
15. Ondt i Hovedet.
16. Hovedværk. En ny Vise trykt.
17. Hovedværk, værst ved Middag. Lidet ude.
18. Færdig med 52. Hefte (til kjessa). Dette Hefte skrevet med Besvær og trænger Eftersyn. Besøg af O. Sommer.
19. Hovedværk fra Kl. 9 til 3, som før.
20. Ligesaa. Anden Deel af Müllers Ordbog 1 dl, 72. Nyt Hefte af Norske Magasin (2. Binds 4. Hefte).
21. Kulde og Snee. Endda Hovedværk.
22. Besøg af Fritzner. Lidt bedre.
23. Hovedværk.
25. Færdig med 53. Hefte (kleivutt). Betalt Skat: 9 dl, 63. Endda Hovedværk.
26. Ikke frisk endda.
27. Brev fra Kobberstad og R. Aarflot. Inde paa Leu's Udstilling.
28. Mildere Veir med Regn. Friskere. Paa Bibl. med Simrocks Mythologie.
29. Frisk. Et Bad.
30. I Theatret: Macbeth.
31. En vakker Vaardag. Maaneden kold og stræng, med Undtagelse af de sidste Dage. 
 
Juni
1. Færdig med 54. Hefte (til Knagse). Brev til Kobberstad om Hr. Rise.
2. Varmt Solskin.
3. Naaet Side 1300. I Logen. Klingenberg.
4. Aften hos Ross.
6. Hos Bennett.
7. Forsinket ved Besøg.
8. Færdig med 55. Hefte ( 1. kollutt). Sundts tredie Beretning om Sædeligheden36.
9. (Pintse). Endda kjøligt.
10. I Nye-Kirken: Andersen. Besøg af Revisor Johnsen, faaet hans "Fortællinger".
11. Atter med Ordbogen. Travlhed.
12. Besøg af Blix.
13. Varmere Veir.
14. Besøg af Glosemot.
15. Færdig med 56. Hefte (kosttroten).
17. Til Vertinden 15 dl. Diplomatarium (7,1): 1 dl, 60.
18. Sommerveir. Hæggen fuldblomstret.  Faaet "Lauvduskar".
19. Folkevennen 1 dl.
20. Hos Bennett: Donalds Dictionary (5 Hefter): 90; Eng. Literature: 60 s.
21. Besøg af Janson.
22. Færdig med 57. Hefte (til krjupa). Atter sygelig af Forkjølelse.
23. Sygelig. Seet paa Brisingerne.
24. Syg for Brystet.
25. Tordenveir og stærk Varme. Meget Svedning; siden Søvnløshed.
26. Besøg af O. Sommer og Stuevold [-Hansen].
27. Første Søbad.
28. Endaa Kóv.
29. Færdig med 58. Hefte (til Kunst). Brand hos Ross. Næste Dag efterseet Bh. 135-50. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- F. Bætzmann:] «Om Sprogbevægelsen», Kbh. 1867 (246).
- Chr. W. M. Grein: «Sprachschatz der angelsächsischen Dichter», 1-2, Kassel 1861-64.
- M.Birkeland og J. E. Sars: «Om Skandinavisme og Norskhed», Chra. 1867 (623).
- C. Säve: «Hamlets namn», Uppsala 1866 (38).
- K. Sidenbladh: «Allmogemålet i N. Ågermanland», Uppsala 1867 (339).
- N. Linder: «Allmogemålet i S. Möre härad», Uppsala 1867 (337).
- Byron: «Poetical Works», Lond. 1851 (1454).
- «History of the British Empire», Lond. u. å. (643).
- J. E. Carpenter: «The comic Song Book», Lond. u. å. (1456).
- W. Graham: «Exercises on Etymology», Lond. u. å. (89).
- Chambers Introduction] «Introduction to the Sciences», Lond. u. å. (1199).
- K. Simrock: «Handbuch der deutschen Mythologie,» Bonn 1855.
- ny Vise] sjå merknad Br. nr. 281.
- «Fortællinger for Menigmand», utg. Chr. Johnsen, Chra. 1864.
- «Lauvduskar», 1-6, Kra. 1868-87 (1235-38).
- J.Donald: «Etymological Dictionary», Lond. 1867 (459).
- «History of the English lang. and. lit.», Lond. u. å. (1580).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009