1866 juli-september

Juli
1. Talt med H. Krohn hos Ross.
2. Aften hos Berner med Krohn.
3. Hos Wærenskjold. Mathed.
4. Besøg af Krohn. Beseet Badehuset bag Fæstningen. Længe ude.
5. Med Krohn hos Sexe.
6. Nyt Hefte af Weigands Ordbog 64 s.
7. Færdig med 24. Hefte (til flosetja). Svag i Øinene. Søbad. Concert.
8. I Tøien.
9. Gaaet med Krohn. Aften hos Ross.
11. Klingenberg: Concert (Fr. Weingardt).
12. Seent med Arbeidet.
14. Færdig med 25. Hefte (til for, adv. Side 600). Besøg af Hr. Vangen, O. Sommer o. fl. Betalt Vertinden 15 dl.
15. Langsomt.
16. Inde hos G. Hansen.
17. Arbeidet raskere end sædvanlig.
18. Seet Birkedal. Klingenberg.
19. Program fra Gjessing (Edda). Truffet Vangen og Vinje.
20. Færdig med 26. Hefte (til fota). Tænkt at standse, svag i Øinene og Hovedet. Hotel du Nord: Forestilling af Nicolas og Helene [magiske Kunster].
21. Ordnet Optegnelser. Endda udsat Reisen til senere.
22. I Nyhedsbladet et lystigt Stykke om Maalstrævet. Ellers kjedsomt.
23. Atter Ordbogen. Hos Unger.
24. Fremdeles megen Varme. Søbad.
25. Lommeflaske. 6. Aqv. 12.
26. Arbeidet senere.
28. Færdig med 27. Hefte (til fridna). Register til Landstad. Reiserute: 30.
29. Svag i Øinene. I Tøien.
30. Tilbuning til en Reise til Hallingdal. Indlagt Haandskrifterne hos Nielsen. Besøg af Krohn. Kjøbt en Blyant.
31. Færdig til Afreise. Lommedug 12. Til Gjenten 1 dl. Eftermiddag afreist til Sandvigen, 16 s. Gaaet i Følge med Krohn til Humledal.  
 
August
1. Humledal 74 s. Gaaet til Næs. Med Dampbaad til Vigersund 60. Ombord 10. Til Land 6. I Vogn fra Krona til Snarum ( 1), 42. Paa Prestegaarden 12. Derfra til Vatsendrud (1 1/4), 42. Godt Veir. Seet paa Skoven ved Snareim.
2. Vatsendrud 18,6. Med Dampbaad til Gulsvig 60. Ombord 18. Gulsvig 4. I Baad til Aavestrud 24,6. Til Børtnæs 48.
3. Børtnæs 48. Gaaet til Næs og standset der.
4. Næs 60. Med Hest til Haftun 48,6. Haftun 8. Til Sundre 81 s. Ind hos Pleym.
5. I Aals Kirke: Kjelstrup. Siden i Selskab hos Præsten. Mange sammen: Vaker, Kjekstad, Irgens &c.
6. Paa Sundre 60. Til Hammersbøen (1 7/8) 54. Afsked med Hr. Krohn. Kommet til Hvile hos Sander Raaen (Røo).
7. I Rolighed paa Raaen. Samlet mange Ord. Regnveir.
8. Gaaet til Næstegaard, besøgt Tord Villand og standset her til næste Dag.
9. Tilbage til Raaen (Røadn). Atter faaet en Mængde Ord meddeelte af Sander.
10. Et Besøg hos Hammersbøen. Regn og kjøligt Veir.
11. Nyt Besøg hos Tord Villand paa Næstegaard. Standset til næste Dag, men lidet udrettet.
12. I Hoels Kirke: Irgens. Afsked med Tord Villand. Tilbage til Røarne. Atter en Mængde Ord.
13. Afreist fra Røom. For Opholdet 1 dl. Gaaet til Sundre; her 12 s. Siden til Torpe (ingen hjemme) og til Eilivsmoen. Godt Veir.
14. Eilivsmoen 12 s. Gaaet til Haftun og siden til Næs. Lidt Regn ud paa Dagen. Haftun: 12.
15. Standset paa Næs. Ordning af Optegnelser fra Reisen. Meget Regn.
16. Næs: 72. Gaaet til Børtnæs: her 8 s. Derfra til Aavestrud; her ogsaa 8. Siden med Hest til Gulsvig 60 s. Regnveir. Brydd af Sveite og Væta.
17. Standset i Gulsvig for at oppebie Dampbaaden. Fortsat Ordning af Ordsamlingerne. Inde hos gamle Mor Gulsvig.
18. Stor Reisedag. Gulsvig 72,12. Med Dampbaad til Vatsenden (Sundvold), 60. Gaaet til Snareim (1 1/4). Her 6. Med Hest til Vigersund, 42,6. En stor Regnskur paa Veien; noget vaad og frossen. Med Dampbaad til Næs  60 s. Ombord 4. Gaaet til Humledal (3/8). Ulag af Sveite og Væta.
19. Humledal 72. Gaaet langsomt til Sandvigen (1 5/8). Opholdsveir. I Sandvigen 8 s. Med Dampbaad til Oslo 16. (Heim Kl. 3.) Besøg af Ross.
20. Modtaget Keysers Norges Historie, andet Hefte. Möbius' Altnordisches Glossar, betalt for Fragt 12 s. Syslet med Optegnelserne. Et godt Søbad.
21. Reenskrivning af Ordsamlingen fra Hallingdal. Inde hos Unger.
22. Besøgt Bern Opsal paa Hospitalet. Inde hos Nielsen.
23. Færdig med Saml. fra Hallingdal. Søbad.
24. Optegn. af en Ordsamling fra Ross.
25. Nye Optegnelser til Ordbogen.
26. Besøg af J. Broch; faaet gamle Brochs Digte.
27. Atter begyndt med Ordbogen. Besøg af Berner med en Ordsamling. Stærkt Regn.
28. Hos Unger.
29. Talt med O. Sommer.
30. Klingenberg: Concert.
31. I den sidste Tid meget Regnveir. Tegn til Cholera i Byen.
 
September
1. Færdig med 28. Hefte (til fylgja). Hos Bjørnson.
2. Hos Ross.
3. Bad i Torvegaden. Plaget af Tilstopning i Ørene.
4. Ørestoppelse. Meget Regn.
6. Halvdøv.
7. Forbedring i Ørene. Klingenberg: Halvorsen (Beridere). Usædvanlig Regn.
8. Færdig med 29. Hefte (til føya). Ogsaa færdig med F (697). Brev fra Sander Raaen med Ord.
9. Bedre Veir.
10. Forberedelse til G. Ikke ganske tilpas.
11. Begyndt paa G. Atter Regn. Kjøbt Regnhat.
12. Kommen over Side 700.
13. Saar i Andlitet.
15. Aften hos Berner med Sars og fl.
16. I Tøien. Endda Regn.
18. Færdig med 30. Hefte (til Gaul).
19. Klingenberg: Halvorsen.
20. Besøg af K. Olsen fra Aalesund. Talt med O. Sommer.
23. Aften i Theatret: I Dynekilen; og Hittebarnet (Deland).
24. Færdig med 31. Hefte (til Gjed).
25. Mørkt Veir.
27. Bedre Veir.
29. Færdig med 32. Hefte til Gjøla.
30. En vakker Søndag. Meget ude. Læst Storebekken.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Frøken Weingardt var med i eit musikk- og songarselskap (med m. a. fr. Löwe, frk. Vilatta, Theobalda Springer, Marie Lindström).
- S. P. Vil­helm Birkedal (1809-92), dansk prest og forf., grundtvigianar.
- Stykke om Maalstrævet] «Almueskolevæsenets Ordning» i «Ill. Nyh.bl.», 1866 nr. 29, 22. juli.
- Følge med Krohn] sjå H. Krohn: «Minne fraa ei Stokkholmsferd», Bg. 1867 (833).
- Vaker] uviss lesemåte, uvisst kven.
- Bernhard Kjekstad (1838-1920), frå Røyken, amtsagronom i Buskerud 1866-70.
- Johannes Irgens (1837-1913), res. kap. i Ål, seinare spr. ymse stader.
- Mor Gulsvig] stod for skysstasjonen på Gulsvik.
- Th. Möbius: «Altnordisches Glossar», Lpz. 1866 (116).
- Bern Opsal, frå Ørsta.
- Jens Peter Broch (1819-86), lektor frå 1866 prof. i semitiske mål.
- Johan J. Broch: «Digte», Chra. 1866 (1265).
- Fredrik Deland (1812-94), svensk sksp.
- H. Ross: «Storebekken» (stev og segner), i «Norden», 1866.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009