1866 januar-mars

Januar
1. I Kirken: Jensen. Læsning. Taalelig frisk. Eftersyn af Bh. 147‑100.
2. Optegnelser. Ikke ganske tilpas. Hos Unger med Grimms Ordbog.
3. Folketheatret: Kalifen paa Aftenvisit; og Bøghs Nytaarsaften. Atter syg om Kvelden.
4. Ordnet Optegnelser for Aaret. Hos Aarflot. Friskere.
5. Ordnet Ordsamling for f. A. Kongen hidkommen. Sygelig om Kvelden.
6. Friskere. Hos Aarflot. Kjøbt Auerbachs Kalender, Komischer Kalender, Bergensk Cicerone.
7. I. I Theatret: Othello (Fribillet). Søleveir.
8. Emnet paa et Brev til Arnesen. Faaet Brev fra Janson med "Fraa Bygdom".
9. Vel tilpas. Et Bad. Inde hos G. Hansen.
10. Skrevet Brev til Arnesen.
11. Faaet tilsendt VidenskabsselskabetsForhandlingerfor 1864. Bidrag til Bygningsskikkens Udvikling. Kjøbt Collett's Ornith. Fauna 1 dl.
12. Udkast til Beretning. Hos Daae.
13. Sneeveir.
14. Brydd af Tagger, ellers frisk. Længe hos Aarflot.
15. Ordning af Optegnelser.
16. Nyt Udkast til Beretning. Kjøbt Schulzes Bog Fra Lofoten &c. 48 s.
17. Slibning paa en Ragekniv. Aften hos Aarflot.
18. Større Udkast til Beretningen. Faaet nyt Hefte af Rietz's Ordbog. I Sparebanken.
19. Reenskrevet Beretningen.
20. Leveret Beretningen.
21. Frisk, lettere Liv. Hos Velle.
22. Begyndt Ordsamling for f. A. Med Ross hos Unger. Hos Damm med Bøger.
23. Meget frisk. Mange Besøg
24. For Vask 1 dl, 48.
25. Færdig med Ordsamling for f. A. Oprør i Maven. Inde hos Guldsmed Hansen. Hos Aarflot.
26. Optegnelser til Fritzners Ordbog. I Banken faaet 200 dl. Stort Fakkeltog.
27. Hos Aarflot. Et Lima-Bryne 8 s.
28. Megen Læsning.
29. Optegninger til Fritzners Ordbog.
30. Vedholdt.
31. Færdig med Optegnelserne. Nu meget frisk. Ogsaa denne Maaned mild. Bar Mark, liden Kulde og ofte Tøveir.
 
Februar
1. Hos Unger med Optegnelser.
2. For "Ferdamannen" 60 s.
3. Ordning af Optegn. til Fritzners Ordbog.
4. Atter forgjæves søgt Augustinussen. Med Velle hos Aarflot.
5. Reenskrevet Optegnelser til Fritzner. Brev fra Hr. Fliflet om nogle Ord.
6. Brev til Fritzner. Plaget af Besøg.
7. Lidt Markedsføre. Hos Unger. Youngstorget: Forestilling 12 s. Kosmorama 12 [s.].
8. Nye Optegnelser af Thesens Ordsamling. Til Vertinden 15 dl, og Forskud til Midten af Marts, ogsaa 15 dl (altsaa 30).
9. Afsendt Brev til Fritzner. Talt med O. Sommer. Aften hos Ross.
10. Vedholdt med Optegnelser. Aften hos Aarflot.
11. Hos Velle. Tykjer med Skjegstad og fl.
12. Snee og Slud. Hos Unger.
13. Rennedriv. Færdig med Optegnelser af Thesen.
14. Begyndt paa en Fortsættelse af den forhen ufuldførte Ordsamling af Haandskrifter.
15. Snee og Uveir. Angleterre med Vinje 24.
17. Vedholdt med Ordsamlingen. Endda Sneefald. Aften hos Aarflot.
18. Hos Ross.
20. Færdig med den nye Ordsamling af Haandskrifter. Besøg af Aarflot.
21. Udfyldning i den nye Ordsamling efter Ryg's Samling fra Hallingdal. Besøg af Unger.
22. Færdig med Udfyldninger i den nye Ordsamling. Ny Statskalender, 96.
23. Atter stort Sneefald.
24. Nye Udfyldninger. Faaet "Ferdamannen" (14 Nummere). Nu stort Sneelag.
25. Sygelig af Forkjølelse.
26. Besøg af Isaksen. Noget sygelig.
27. Friskere. Stigende Kulde.
28. Optegning af Rietz' Ordbog. Sukker 8. Første Halvdeel af Maaneden mild, anden Halft daglig Snee; endelig stor Kulde og bidende Nordenvind.
 
Marts
1. Paa Bibliotheket: Nilssons Fiskarna. Hos Aarflot.
2. Kulde.
3. Optegnelser af Nilsson.
4. Hos Velle.
5. Atter med Ordbogen. Besøg af O. Røst. Kulde.
6. Inde paa Galleriet i det nye Thinghuus, som var aabnet forrige Dag.
7. Studeret paa Navnet Oslo. Ude i et Repræsentantmøde paa Universitetet.
8. Med Ordbogen.
10. Paa Isen. Hos Aarflot.
11. Hos Ross.
12. Optegnelser om Oslo.
13. Med Ordbogen.
14. Dygtig Kulde.
16. Paa Bibl. to Bind af Pfeiffers Germania.
17. Endelig færdig med 12. Hefte (til bua).
18. Hos Veseth.
19. Skrevet et Stykke om Oslo, for Dølen. Hos Vinje.
20. Et Bad. Nu meget frisk.
21. Ihle med Vinje 8.
22. Frost. Klingenberg: Fyrværk.
23. Nyt Hefte (3) af Keysers Skrifter: 50 s.
24. Korrektur paa Stykket om Oslo.
25. Hos Sexe.
27. Paa Bibl. to Bind (3-4) af Germania. Længe hos Aarflot.
28. Færdig med 13. Hefte (til byrg). Syg i Maven. En Flaske Aqv. 36.
29. Ikke frisk. Hos Ross.
30. Brev fra P. Bø i Gausdal om et Navn.
31. Friskere. Marts Maaned kold og streng til den sidste Uge. De sidste Dage Tøveir. Regnsk. Bh. 1/1: 147-100. Bh. 31.Marts269-90. Efter Contrabog fra Chr. Spb. (18. Jan.): 1030-111. Summering for Maaneden udsat indtil videre.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- [F. M. Wallem:] «En bergensk Cicerone», Bd. 1865 (785).
- «Bygningsskikkens Udvikling», Chra. 1865 (762).
- H. Schulze: «Fra Lofoten og Solør», Chra. 1866 (787).
- Brev 2. febr. 1866 frå seinare sorenskrivar Nils Fliflet (1838-1907), Fåberg, med nokre merknader til FO.
- Isaksen] truleg Andreas H. Isachsen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009