1863 januar-mars

Januar
1. Mildt Veir ligesom før.
2. Faaet Nyhedsbladets Nytaarsgave. Optegn.
4. Læst formeget. Inde i det engelske Kapel.
5. Optegnelser. Middag hos Unger. Læst Slutningen af [David] Copperfield.
7. Optegnelser af Sommers Saga.
8. Optegnelser.
9. I Lagrett [!] paa Raadstuen. (Forhør: Md. Anker med Søn, og Gjenten Karine Petersdatter, hvis Kjæreste, Skomager Søren Hansen, var mistænkt for Lommetyverie i Kirken paa Mandag.) Besøg af Jfr. Hansteen.
10. Optegnelser af Dølen.
11. Besøg af Berner m. fl.
12. Udkast til en Aarsberetning.
13. Glossarium af Skrifter, udfyldt. Inde hos Daae.
15. Arbeidet med Beretningen. Hos Kvam.
16. Lidt sygelig.
17. Atter indkaldt i Lagretten (Tyvssag for en Frakke, tillagt Karl Grønholdt; Vidner og han selv afhørt.) Kjøbt Landstads: Om Salmebogen, 48 s.
18. Hos Velle.
19. Nyt Udkast til Beretning.
22. Skrevet Beretningen. Frost og Stræv. Næste Dagindleveret Beretningen.
27. Glossar for forrigeAarfærdigt. En stærk Storm.
28. Ny Ordning af Verseformer. Et Maallag.
31. Færdig med den nye Ordning af Verseformer.
 
Februar
1. Vedvarende mildt Veir.
2. Tillæg til Verseformerne. Sigurd Slembe 110 s.
4. Marknad. Et Kosmorama 12. Et andet 12. Et mekanisk Theater 30.
5. Ordning i Glossarierne. Faaet: En Tylft Forelæsninger. Dyre-Udstilling 12 (dumt). Et lidet Maallag.
7. Ordning af nogle Viser.
8. Hos Daae.
9. Ordning af Tillæg til Grammatiken. Kriim.
10. Stærkt Kriim. Koncert paa Klingenberg.
12. Nyt Oversyn af Viserne. Tillæg. Koncert. Næste Dag: Slutningsvisen.
14. Optegnelser af Folkevennen (Sagn fra Mandal). Endda Kriim
15. I Ullevols Kirke: Belsheim. Hos Løken.
16. Paa Bibliotheket laant tre Bind (6-8) af Haupt.
17. Taaget Veir og taaget Humør; intet udrettet. Inde hos Asbjørnsen.
19. Aabels Riimstubber, 30 s.
21. Optegnelser af Haupts Tidsskrift. Tilsendt Fortællinger fra Johan Spjelkevig.
22. Besøg af Hansen (Tyddal).
24. Daarligt med Udretningerne. Næste DagLæsning. Svag i Hovedet.
26. Optegnelser af Haupt.
28. Optegnelser. Leveret Grammatiken til Landmark. Samme milde Veir som før.
 
Marts
1. Plaget af Støi i Naboskabet.
2. Optegnelser. Mange Besøg.
3. Paa Bibliotheket laant tre Bind (9, 10, 11) af Haupt.
4. Hoteldu Nord: Forestilling af Olivo, 48 s.
5. Hos Landmark. Besøg af Lassen. Hos Aarflot.
6. En orkedalsk Ordsamling fra en Anonym.
7. Optegnelser af Ordsamlingen.
8. Læst meget. Hos Alstrup. Næste Dagendelig nogen Kulde.
10. Forsøg til Rettelser i Grammatiken.Katalog over Langes Bøger.
11. Møde i Repræsentantskabet for Oplysningsselskabet. Siden Sexe og Aarflot.
12. Optegnelser af Haupt.
14. Rettelser i Grammatiken.Lidet udrettet. Næste DagUveir.
17. Paa Bibliotheket: sidste Hefte af Haupt. Faafængt Stræv med Grammatiken.
19. Daarlig Gang med Arbeidet.
20. Paa Bibliotheket: Rumpelts deutsche Grammatik.
21. To Bøger fra Belsheim (St. Birgitta, og en Bönbok).
24. Optegnelser af Rumpelt.
26. Rettelser i Grammatiken.
27. Paa Bibl. Berliner Akademies Abhandlungenfor 1854. Munchs Historie (2,2): 60.
28. Hos Alstrup og Aarflot.
30. Paa Bibl. Schleicher: Die Sprachen Europas, og Die deutsche Sprache.
31. Endda Rettelser i Indledningen. Meget frisk.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- B.Bjørnson: «Sigurd Slembe», Kbh. 1862 (1262).
- E.Sundt o.fl.: «En Tylvt Forelæsninger», Chra. 1862.
- J.T. Storaker: «Overtro og Sagn», FV 1862, s. 372ff.
- A. Aabel: «Rimstubber», Kra. 1862 (1251).
- Fortællinger] truleg L. C. Grave: «Fortællinger», Chra. 1858 (1282). Landmark] truleg forleggjar J. Landmark.
- Lassen] truleg Hartvig Lassen.
- Ordsamling] av A. L. Larsen (sjå merknad til Br. nr. 297).
- H. B. Rumpelt: «Deutsche Grammatik», Berlin 1860.
- W. A. Ingelson: «St. Birgitta», Lund 1849 (367), og J. E. Rietz (utg.): «En Wadstena-nunnas bönbok», Lund 1842 (363), var kjøpte på bokauksjonen etter Chr. Lange.
- August Schleicher: «Die Sprachen Europas», Bonn 1850, og «Die deutsche Sprache», Stuttgart 1860 (399).
- «Orkneyinga Saga», Kbh. 1780.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009