1862 april-juni

April
1. Udkast til Sætningslæren.
3. Begyndt Reenskrivningen af Sætningslæren.
4. Badet i Torggaden 12 s.
5. Varmings jydske Folkesprog 1 dl. 62 s. Maallag.
6. Norske Theater: Gulddjævelen.
8. Hos Schübeler faaet "Culturpflanzen". Næste DagBesøg af Alstrup.
10. Laant Lunds Syntax.
12. Kommen til § 314. Maallag 24 s.
13. Hos Andersen. Mange Besøg.
15. Til Vertinden 15 dl. Billeder hos Brambani, fire, tilsammen 1 dl. 10 s.
16. Lunds Ordføining, kjøbt 84 s. Indbinding af Munchs Maanedsskrift (6 B.): 108 s.
17. Færdig med Nomen (§ 318).
20. (Paaskedag). Sygelig.
21. Syg i Maven. Klingenberg, Tyrolerne, 12,6.
22. Til Folkeoplysnings-Selskabet1 dl.
23. Norske Theater: Mulatten.
24. Sætningslæren. Mange Besøg.
26. Kommen til § 320. Klipning 12. Blæk 8 (udueligt), siden 6.
27. I Theatret: Fristelsen. Middag hos Unger.
29. Faaet tilsendt Varmings jydske Folkesprog. ForrigeDagBesøg af Ueland og Vesæt.
30. Ferdig med Verbum (§ 325). 
 
Mai
1. Optegnelser af G. N. Gjenten bortflyttet: 1 dl.
3. Optegnelser.En Tegnebog 78 s.
5. Korrektur (Sommers).
6. Endda Optegnelser.
8. Faaet Videnskabs SelskabetsForhandlinger.
10. Ordning af Optegnelser.
12. Skrevet om Partiklerne. Kjedsomt Brev fra Ringdal. Inde hos Vesæt.
14. Hjemfaaet Grimms Grammatik, som Bind i Materie (Noteret 14-60; senere Indbinding 1-60; koster altsaa netop 16 dl.)
15. Færdig med Partiklerne (§ 330).
17. Med til Krogsstøtten. Vakkert Veir; meget grønt og vaarligt.
18. Sygelig.
20. Nyt Hefte af Rydqvists Gramm. Sidste Ark af Sommers Saga.
22. Ordfølgen.
25. I Theatret: Rosa og Rosita. Musik af Neruda.
27. Slutning af Ordfølgen. Andet Hefte af Fritzners Ordbog, 36 s. Hofbergs Allmoge-Ord fra Nerike, 32 s.
28. Indbinding af Grimms Grammatik (1-60), Karlamagnus [Saga] (36), Graagaas (24) og Græsk Ordbog (24), tilsammen 2 dl, 24.
29. Hos Løkke. Næste Dagsygelig.
31. Færdig med Ordfølgen. Syg af Mathed eller Ros. Fjerde Hefte af Munchs Historie 60 s. Betalt Skat: 10 dl, 3 s.
 
Juni
1. Syg. Feberagtig Tilstand med Mathed og Usmag. Næste Dagligesaa. Reent ufør til at skrive.
3. Samme Tilstand. Oppe, men intet udrettet.
5. Som før. Dertil Værk og Tròte i høire Fod ved Oklet.
6. Slaaet sig til Maven, dog ingen Bedring.
7. Ventet forgjæves hos LektorVoss.
8. (Pintsedag). Intet Besøg. Ingen Bedring. Brev fra Ivar Aasen.
10. Ventet 1 1/2 Time forgjæves hos Voss. Næste Dagto Timer forgjæves hos Voss.
12. Ved det samme. Værk i Maven
14. Lidt bedre. Næste Dagbedre, men meget plaget af Tagger.
16. Inde hos Ueland og Vesæt.
17. Tagger og Magtløshed. Besøg af Unger.
18. Ufør til at gjøre noget. Fra Bokmentafelaget faaet: Skirnir 1862. Skýrslur; Tidindi; Landshag (III, 1): Fornbrefasafn (III); Biskupa Sögur (II, 1); Thjodsögur (1). Betalt 1 dl, 60. Endelig faaet sidste Hefte af Budstikken.
19. Endelig forsøgt at skrive. Kleent. Mat og magtløs.
21. Skrevet om Relativsætninger. Endda syg. Kjøbt: Høyems Beskrivelse af Bynes, 48 s.
22. Madlede og Hoste.
23. Hos Alstrup. Ude at see paa Brisingerne.
24. Noget friskere. Ellers urolig Søvn.
25. Faaet Petersens Jordbeskrivelse. Mat og magtløs.
26. Færdig med "Deelte Sætninger". Friskere.
27. Fremgang.
28. Klarere. Faaet Knudsens nye Afhandling om Norsken. Talt med Kand. Paulsen.
29. Bedre. Udlæst Isl. Thjodsögur.
30. Frisk. Næsten færdig med Sætningslæren.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- F. C. Schübeler: «Die Culturpflanzen Norwegens», Chra. 1862 (1674).
- G. W. F. Lund: «Oldnordisk Ordføiningslære», Kbh. 1862 (107).
- Neruda] iflg. programmet var musikken ved Wilhelmine, Marie og Franz Neruda (1843-1915);
- Herman Hofberg: «Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål», Örebro 1861 (336). 
- Jón Árnason: «Islenzkar Þjóðsögur», 1-2, Lpz. 1862-64 (151-52).
- O. J. Høyem: «Nes eller Bynes», Trh. 1862 (783).
- S. Petersen: «Jordbeskrivelse», Kra. 1862 (729).
- Kandidat Paulsen] kanskje Bastian Paulsen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009