1861 januar-mars

Januar
1. Usædvanlig Kulde. Middag hos Unger.
4. Optegnelser for Aaret.
8. Strævet med Aarsberetningen og Dagbogen.
10. Atter svær Kulde. Færdig med Dagbogen.
12. Optegnelser af Grimms Syntax.
13. Mildere Veir.
15. Udkast til Aarsberetningen.
17. Vedholdt med Beretningen.
19. Sluttet og indsendt Aarsberetningen.
21. Begyndt Ordsamlingen for forrigeAar.
23. Vedholdt med Ordsaml. Usædvanlig frisk.
24. Faaet Schübelers Afhandl. om Nordm. Landhusholdn. og sidste Hefte af Folkevennen.
26. Sluttet Ordsamlingen.
27. I Kirken: O. Berg.
28. Begyndt Ordsaml. af skrifter i Landsmaalet.
29. Vedholdt. Hos Bernick 5 Stereoskopbilleder (3 a 32, 1 a 40, 1 a 30) = 1 dl, 46. Senere hos Vollmann 3 (a 36) = 108. Og hos Ehrecke 3 (2 a 48, 1 a 40) = 1 dl, 16. Tilsammen elleve: 3 dl, 50.
30. Travlt.
31. Sløv af Arbeide. I Banken modtaget for sidste forløbne Halvaar 200 dl.
 
Februar
1. Vedholdt med Ordsaml. af Skrifter.
2. Færdig med Ords. af Skrifter.
3. Nyhedsbladets Nyaarsgave. I Theatret: Kabinetssekretæren; De to Enker; og En Brudgom paa Trappen. Hoste. Plaget af Røg.
4. Ordning af Glossarium.
5. Atter begyndt paa Grammatiken. Oversigt over Subst.
6. I Kunstforeningen, 12. Voxkabinet, 12. Stereoskoper, 12.
7. Faaet "Ferdaminne", og betalt for Dølen, 2 dl, 48. Menagerie. Overfalden paa Gaden.
8. Ærgrelse.
9. Glossarium af Ferdaminne.
10. Norske Theater: Plader; og Ulla skal paa Bal.
12. Endnu, vedholdt med Udkast til Oversigt af Subst. I et Møde i Repræsentantskab for Folkeoplysning.
16. Færdig med Udkastet. Besøg af Krohn.
17. Nyt Hefte af Budstikken, med et Svinestykke om Sproget. Megen Ærgrelse. Søvnløshed.
19. Begyndt paa et Svar til Budstikken. Faaet en tydsk Bibel af Belsheim.
21. Færdig med Stykket. Urolig Søvn.
22. Norske Theater: Muursvendene.
23. Inde hos Friele.
25. Endelig begyndt paa Reenskrivning af Oversigten. Faaet Karlamagnus Saga.
27. Stykket til Budst. trykt i Morgenbl.
28. Vedholdt med Oversigten.
 
Marts
1. Færdig med § 180, i Gram.
2. Vedholdt og lidet udrettet.
5. Færdig med Oversigt af Subst. (§ 182).
7. Ordning af Adj. I Prøve paa Norske Theater (Ervingen).
9. Vedholdt Ordning.
11. Koncepter til Adj.
14. Optegnelse af Adj.former.
17. I Theatret: Hertug Hjob.
19. Reenskrivning af Adj. Til Folkeoplysningsselsk. 1 dl.
21. Besøg af Sundt. Nye Prøver af Norigs Saga.
23. Vedholdt med Adj.
24. Stærkt Kriim. Mange Besøg.
26. Syg af Kriim.
27. Færdig med Adjektiv (§ 190).
28. Faaet at læse: Folkspråket i Blekinge af Cimmerdahl. Leveret Hr. Unger mit Manuskript.
30. Gjennemseet nogle Viser for Lindemann.
31. Endda Kriim, Hoste og Hodeværk [! ] Læst meget Fransk.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- F. Schübeler: «Om Nordmændenes Landhusholdning», Chra. 1861 (1719).
- Svinestykke] sjå merknad til Br. nr. 247.
- tydsk Bibel] «Biblia», utg. Halle 1725 (1088).
- Christian Friele (1821-99), bladstyrar i Mbl.
- Chr. R. Cimmerdahl: «Några upplysningar om folkspråket i Blekinge», Lund 1859.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009