Moltke Moe, 24.12.1894

Kjære Hr. Ivar Aasen!

 

En hjertelig julehilsen, med ønske om en god og glædelig fest, fra

Deres ærbødigst hengivne

Moltke Moe

 

24.XII.94

 

[Utanpå]

Sprogforskeren

Hr. Ivar Aasen

Holbergs Gade 23

Bagbygningen 2 Et.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]